خواب و خوراک را فدای امتحان نکنید/ استفاده بیش از حد بعضی دانشجویان از قرص‌های ضد خواب

خواب و خوراک را فدای امتحان نکنید/ استفاده بیش از حد بعضی دانشجویان از قرص‌های ضد خواب

مشاور عالی انجمن روانشناسان ایران گفت: بعضی از دانشجویان برای بیدار ماندن در شب امتحان به مصرف قرص‌هایی که موجب بیدار ماندن بیش از حد می‌شود، متوسل می‌شوند؛ این در حالی است که خواب مسئله بسیار مهمی است.

خواب و خوراک را فدای امتحان نکنید/ استفاده بیش از حد بعضی دانشجویان از قرص‌های ضد خواب

(image)

مشاور عالی انجمن روانشناسان ایران گفت: بعضی از دانشجویان برای بیدار ماندن در شب امتحان به مصرف قرص‌هایی که موجب بیدار ماندن بیش از حد می‌شود، متوسل می‌شوند؛ این در حالی است که خواب مسئله بسیار مهمی است.
خواب و خوراک را فدای امتحان نکنید/ استفاده بیش از حد بعضی دانشجویان از قرص‌های ضد خواب

میهن دانلود