خوابگاه‌های دانشجویی برای دانشجویان خارجی در ایام نوروز باز است

معاون دانشجویی وزارت علوم گفت: خوابگاه‌ها به صورت طبیعی دو، سه روز اول سال تعطیل هستند اما برای دانشجویان خارجی باز است.