خنده دار است با وجود توان بالای داخلی باز هم نگاه مان به سمت غرب باشد

عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت گفت: هزاران سیب زمینی داخلی را در زیر خاک ها مدفون کنیم و از آن طرف میلیون مرکبات و برنج را از خارج وارد کنیم این کار که صنعت نیست. زمانی که ما دارای توان داخلی هستیم باید از آن استفاده کنیم.