خسارت حادثه سقوط اتوبوس سربازان به درّه در اولین فرصت پرداخت می‌شود

خسارت حادثه سقوط اتوبوس سربازان به درّه در اولین فرصت پرداخت می‌شود

مدیرعامل بیمه ایران اعلام کرد: خسارات مربوط به جان باختگان و هزینه های درمان آسیب دیدگان در اولین فرصت پرداخت خواهد شد..

خسارت حادثه سقوط اتوبوس سربازان به درّه در اولین فرصت پرداخت می‌شود

(image)

مدیرعامل بیمه ایران اعلام کرد: خسارات مربوط به جان باختگان و هزینه های درمان آسیب دیدگان در اولین فرصت پرداخت خواهد شد..
خسارت حادثه سقوط اتوبوس سربازان به درّه در اولین فرصت پرداخت می‌شود

مدرسه