خریداری ۴۴میلیارد تومان تجهیزات مراکز علمی کشور از شرکت‌های داخلی

خریداری ۴۴میلیارد تومان تجهیزات مراکز علمی کشور از شرکت‌های داخلی

وزیر علوم تحقیقات و فناوری از خریداری ۴۴ میلیارد تجهیزات مورد نیاز مراکز علمی کشور از شرکت های داخلی خبر داد.

خریداری ۴۴میلیارد تومان تجهیزات مراکز علمی کشور از شرکت‌های داخلی

(image)

وزیر علوم تحقیقات و فناوری از خریداری ۴۴ میلیارد تجهیزات مورد نیاز مراکز علمی کشور از شرکت های داخلی خبر داد.
خریداری ۴۴میلیارد تومان تجهیزات مراکز علمی کشور از شرکت‌های داخلی

بازار بورس