خراسان رضوی پس از تهران بیشترین نخبه در کشور را دارا می‌باشد

خراسان رضوی پس از تهران بیشترین نخبه در کشور را دارا می‌باشد

رئیس کمیته پژوهش استانداری خراسان رضوی ضمن بیان این مطلب که خراسان رضوی پس از تهران بیشترین نخبه در کشور را دارا می‌باشد، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ نخبه در خراسان رضوی وجود دارد.

خراسان رضوی پس از تهران بیشترین نخبه در کشور را دارا می‌باشد

(image)

رئیس کمیته پژوهش استانداری خراسان رضوی ضمن بیان این مطلب که خراسان رضوی پس از تهران بیشترین نخبه در کشور را دارا می‌باشد، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ نخبه در خراسان رضوی وجود دارد.
خراسان رضوی پس از تهران بیشترین نخبه در کشور را دارا می‌باشد

دانلود سریال و آهنگ