خدمت رسانی به روستایی که ۸۰ کیلومتر جاده خاکی دارد!

خدمت رسانی به روستایی که ۸۰ کیلومتر جاده خاکی دارد!

کاروان جهادی دانشجویان فارس در ایام نوروز ۹۵ به مناطق محروم استان هرمزگان خدمت رسانی کردند.

خدمت رسانی به روستایی که ۸۰ کیلومتر جاده خاکی دارد!

(image)

کاروان جهادی دانشجویان فارس در ایام نوروز ۹۵ به مناطق محروم استان هرمزگان خدمت رسانی کردند.
خدمت رسانی به روستایی که ۸۰ کیلومتر جاده خاکی دارد!

دانلود فیلم

فستیوال فیلم