خدا ما را ببخشد که به اولادی تاختیم

خدا ما را ببخشد که به اولادی تاختیم

امیر حاج‌رضایی درباره درگذشت مهرداد اولادی گفت: این سیاه‌ترین و تلخ‌ترین روز پدر برای من بود و نمی‌دانم این اندوه را چگونه می‌توان فراموش کرد. 

خدا ما را ببخشد که به اولادی تاختیم

(image)

امیر حاج‌رضایی درباره درگذشت مهرداد اولادی گفت: این سیاه‌ترین و تلخ‌ترین روز پدر برای من بود و نمی‌دانم این اندوه را چگونه می‌توان فراموش کرد. 
خدا ما را ببخشد که به اولادی تاختیم

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 4

سپهر نیوز