خداوند بزرگترين مسئوليت تاريخ را به حضرت مهدي (عج) تفویض کرده است

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ایلام گفت: خداوند بزرگترين مسئوليت تاريخ را به حضرت مهدي (عج) تفویض کرده است تا براي تحقق عدالت ظهور كنند.