خدابخشی گام نخست را محکم برداشت

خدابخشی گام نخست را محکم برداشت

نماینده وزن ۸۰- کیلوگرم تیم ملی تکواندوی ایران در نخستین مبارزه خود مقابل میگوئل فریرا از هندرواس به برتری دست یافت.

خدابخشی گام نخست را محکم برداشت

(image)

نماینده وزن ۸۰- کیلوگرم تیم ملی تکواندوی ایران در نخستین مبارزه خود مقابل میگوئل فریرا از هندرواس به برتری دست یافت.
خدابخشی گام نخست را محکم برداشت

مدلینگ