خبر ممنوع الفعالیت شدن هنرمندان تکذیب شد

خبر ممنوع الفعالیت شدن هنرمندان تکذیب شد

دادستان تهران ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر ممنوع‌الفعالیت شدن هنرمندان و تهیه‌کنندگان سینما را تکذیب کرد.

خبر ممنوع الفعالیت شدن هنرمندان تکذیب شد

(image)

دادستان تهران ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر ممنوع‌الفعالیت شدن هنرمندان و تهیه‌کنندگان سینما را تکذیب کرد.
خبر ممنوع الفعالیت شدن هنرمندان تکذیب شد

موبایل دوستان