خبرهایی کوتاه از تیم ملی ایران

خبرهایی کوتاه از تیم ملی ایران

اردوی تیم ملی فوتبال ایران که قرار بود در آفریقای جنوبی برگزار شود، لغو شد.

خبرهایی کوتاه از تیم ملی ایران

(image)

اردوی تیم ملی فوتبال ایران که قرار بود در آفریقای جنوبی برگزار شود، لغو شد.
خبرهایی کوتاه از تیم ملی ایران

car