خانم ابتکار چرا آب دریاچه ارومیه قرمز شد؟

خانم ابتکار چرا آب دریاچه ارومیه قرمز شد؟

مدیر کل بحران استانداری آذربایجان‌شرقی در خصوص تغییر رنگ آب دریاچه ارومیه گفت: به دلیل اقدامات نمونه برداری و افزایش فعالیت‌های آرتمیا و جلبک در دریاچه ارومیه، رنگ آب دریاچه تغییر یافته و به رنگ قرمز مایل شده است.

خانم ابتکار چرا آب دریاچه ارومیه قرمز شد؟

(image)

مدیر کل بحران استانداری آذربایجان‌شرقی در خصوص تغییر رنگ آب دریاچه ارومیه گفت: به دلیل اقدامات نمونه برداری و افزایش فعالیت‌های آرتمیا و جلبک در دریاچه ارومیه، رنگ آب دریاچه تغییر یافته و به رنگ قرمز مایل شده است.
خانم ابتکار چرا آب دریاچه ارومیه قرمز شد؟

wolrd press news