خاطره رئیس سنی مجلس از فرمایشات بنیانگذار انقلاب

خاطره رئیس سنی مجلس از فرمایشات بنیانگذار انقلاب

رئیس سنی دوره دهم مجلس شورای اسلامی با بیان خاطره ای از دیدار خود با حضرت امام خمینی (ره) گفت: امام در این دیدار به من توصیه کرد که از ورود به اختلافات جناح ها پرهیز کنم.

خاطره رئیس سنی مجلس از فرمایشات بنیانگذار انقلاب

(image)

رئیس سنی دوره دهم مجلس شورای اسلامی با بیان خاطره ای از دیدار خود با حضرت امام خمینی (ره) گفت: امام در این دیدار به من توصیه کرد که از ورود به اختلافات جناح ها پرهیز کنم.
خاطره رئیس سنی مجلس از فرمایشات بنیانگذار انقلاب

فیلم سریال آهنگ