حکم ۱۳۰ میلیاردی برای قاچاق خودروی لوکس

حکم ۱۳۰ میلیاردی برای قاچاق خودروی لوکس

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی حکم پرونده قاچاق ۱۳ خودروی لوکس را ۱۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

حکم ۱۳۰ میلیاردی برای قاچاق خودروی لوکس

(image)

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی حکم پرونده قاچاق ۱۳ خودروی لوکس را ۱۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد.
حکم ۱۳۰ میلیاردی برای قاچاق خودروی لوکس

باشگاه خبری ورزشی