حکم قاتل«حنانه» در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا می‌شود

حکم قاتل«حنانه» در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا می‌شود

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه در زمینه قتل «حنانه غیاثی» هیچ مرجعی به جز دستگاه قضایی اطلاعات موثقی در اختیار ندارد، گفت: در کوتاه‌ترین زمان ممکن حکم قانونی در رابطه با قاتل به نحو علنی اجرا می‌شود.

حکم قاتل«حنانه» در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا می‌شود

(image)

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه در زمینه قتل «حنانه غیاثی» هیچ مرجعی به جز دستگاه قضایی اطلاعات موثقی در اختیار ندارد، گفت: در کوتاه‌ترین زمان ممکن حکم قانونی در رابطه با قاتل به نحو علنی اجرا می‌شود.
حکم قاتل«حنانه» در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا می‌شود

گوشی موبایل