حکم بازداشت غیابی فتح‌الله گولن از سوی دادگاه ترکیه صادر شد

حکم بازداشت غیابی فتح‌الله گولن از سوی دادگاه ترکیه صادر شد

یکی از دادگاه‌های ترکیه حکم بازداشت غیابی فتح‌الله گولن را به اتهاماتی چون رهبری کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه توسط سازمان تروریستی گولنیست صادر کرد.

حکم بازداشت غیابی فتح‌الله گولن از سوی دادگاه ترکیه صادر شد

(image)

یکی از دادگاه‌های ترکیه حکم بازداشت غیابی فتح‌الله گولن را به اتهاماتی چون رهبری کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه توسط سازمان تروریستی گولنیست صادر کرد.
حکم بازداشت غیابی فتح‌الله گولن از سوی دادگاه ترکیه صادر شد

تکست آهنگ