حمله صهیونیست‌ها به شرکت کنندگان مسابقه ورزشی!

حمله صهیونیست‌ها به شرکت کنندگان مسابقه ورزشی!

نظامیان رژیم صهیونیستی به شرکت کنندگان در مسابقه ورزشی در روستای بلعین در کرانه باختری حمله کردند.

حمله صهیونیست‌ها به شرکت کنندگان مسابقه ورزشی!

(image)

نظامیان رژیم صهیونیستی به شرکت کنندگان در مسابقه ورزشی در روستای بلعین در کرانه باختری حمله کردند.
حمله صهیونیست‌ها به شرکت کنندگان مسابقه ورزشی!

فروش بک لینک

اسکای نیوز