حمایت از تجهیزات ساخت داخل؛ معنای واقعی اقتصاد مقاومتی

حمایت از تجهیزات ساخت داخل؛ معنای واقعی اقتصاد مقاومتی

چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت داخل برگزار شد و این نمایشگاه با وجود نقص‌هایی، باز هم توانست نسبت به دوره‌های پیش موفق‌تر ظاهر شود و راه مهمانان خارجی را هم باز کند.

حمایت از تجهیزات ساخت داخل؛ معنای واقعی اقتصاد مقاومتی

(image)

چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت داخل برگزار شد و این نمایشگاه با وجود نقص‌هایی، باز هم توانست نسبت به دوره‌های پیش موفق‌تر ظاهر شود و راه مهمانان خارجی را هم باز کند.
حمایت از تجهیزات ساخت داخل؛ معنای واقعی اقتصاد مقاومتی

بک لینک رنک 7

دانلود فیلم جدید