حلقه دوم یاران ولی عصر(عج) ۱۰ هزار نفرند/ همه چیز به دست ۸۰ درصد مردم دنیا درست خواهد شد

حلقه دوم یاران ولی عصر(عج) ۱۰ هزار نفرند/ همه چیز به دست ۸۰ درصد مردم دنیا درست خواهد شد

استاد حوزه و دانشگاه گفت: تصور نکنید که فقط آن ۳۱۳ نفر یاران اصلی امام زمان(عج) خواهند بود؛ حلقه اصلی همین تعدادند، اما طبق روایات حلقه بعدی متشکل از ۱۰ هزار نفرند و حلقه بعد به ترتیب متشکل از نخبگان و آحاد مردم خواهند بود.

حلقه دوم یاران ولی عصر(عج) ۱۰ هزار نفرند/ همه چیز به دست ۸۰ درصد مردم دنیا درست خواهد شد

(image)

استاد حوزه و دانشگاه گفت: تصور نکنید که فقط آن ۳۱۳ نفر یاران اصلی امام زمان(عج) خواهند بود؛ حلقه اصلی همین تعدادند، اما طبق روایات حلقه بعدی متشکل از ۱۰ هزار نفرند و حلقه بعد به ترتیب متشکل از نخبگان و آحاد مردم خواهند بود.
حلقه دوم یاران ولی عصر(عج) ۱۰ هزار نفرند/ همه چیز به دست ۸۰ درصد مردم دنیا درست خواهد شد

بک لینک رنک 6

اسکای نیوز