حق بیمه پایه هر سال پلکانی افزایش خواهد یافت تا ظرف ۱۰ سال مالکان ۱۰۰ درصد بیمه را پرداخت کنند

حق بیمه پایه هر سال پلکانی افزایش خواهد یافت تا ظرف ۱۰ سال مالکان ۱۰۰ درصد بیمه را پرداخت کنند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز مجلس در تصویب لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی آوردند حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه ای افزایش یابد که ظرف ۱۰ سال از اجرای این قانون سهم مالکان به ۱۰۰ درصد و سهم سازمان مدیریت بحران کشور به صفر برسد.

حق بیمه پایه هر سال پلکانی افزایش خواهد یافت تا ظرف ۱۰ سال مالکان ۱۰۰ درصد بیمه را پرداخت کنند

(image)

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز مجلس در تصویب لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی آوردند حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه ای افزایش یابد که ظرف ۱۰ سال از اجرای این قانون سهم مالکان به ۱۰۰ درصد و سهم سازمان مدیریت بحران کشور به صفر برسد.
حق بیمه پایه هر سال پلکانی افزایش خواهد یافت تا ظرف ۱۰ سال مالکان ۱۰۰ درصد بیمه را پرداخت کنند

فروش بک لینک

bluray movie download