حقیقی از ماریتیمو جدا شد

حقیقی از ماریتیمو جدا شد

روزنامه رکورد پرتغال از جدایی علیرضا حقیقی، دروازه‌بان تیم ماریتیمو به‌دلیل عدم تفاهم با پائولو سزار، سرمربی برزیلی این تیم خبر داد.

حقیقی از ماریتیمو جدا شد

(image)

روزنامه رکورد پرتغال از جدایی علیرضا حقیقی، دروازه‌بان تیم ماریتیمو به‌دلیل عدم تفاهم با پائولو سزار، سرمربی برزیلی این تیم خبر داد.
حقیقی از ماریتیمو جدا شد

قرآن