حقوق اسفند همه بازنشستگان واریز شد

وزیر تعاون ، کار رفاه اجتماعی اعلام کرد: حقوق اسفند ماه تمامی بازنشستگان کشوری واریز شد.