حضور پرشور در انتخابات دشمن را از نفوذ در کشور ناامید می‌کند

رئیس دانشگاه علمی – کاربردی خوزستان گفت: مردم با حضور پرشور و آگاهانه در پای صندوق‌های رای دشمن را از نفوذ و توطئه‌چینی در کشور مایوس می‌کنند.