حسن نیت در آمریکا سراغ نداریم/ جمهوری اسلامی ایران براساس منافع خود عمل می‌کند

حسن نیت در آمریکا سراغ نداریم/ جمهوری اسلامی ایران براساس منافع خود عمل می‌کند

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل گفت: ما به آمریکایی‌‌ها خوش بین نیستیم و در آنها حسن نیت سراغ نداریم؛ اما ایران همچنان در دفاع از حقوق خود ایستاده است.

حسن نیت در آمریکا سراغ نداریم/ جمهوری اسلامی ایران براساس منافع خود عمل می‌کند

(image)

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل گفت: ما به آمریکایی‌‌ها خوش بین نیستیم و در آنها حسن نیت سراغ نداریم؛ اما ایران همچنان در دفاع از حقوق خود ایستاده است.
حسن نیت در آمریکا سراغ نداریم/ جمهوری اسلامی ایران براساس منافع خود عمل می‌کند

موسیقی