«حزب الله»: هیچ دیداری با رئیس جمهور فرانسه نخواهیم داشت

«حزب الله»: هیچ دیداری با رئیس جمهور فرانسه نخواهیم داشت

جنبش «حزب الله» لبنان تأکید کرد که هیچ زمانی برای دیدار با رئیس جمهور فرانسه مشخص نشده است و قرار نیست با وی دیداری صورت گیرد.

«حزب الله»: هیچ دیداری با رئیس جمهور فرانسه نخواهیم داشت

(image)

جنبش «حزب الله» لبنان تأکید کرد که هیچ زمانی برای دیدار با رئیس جمهور فرانسه مشخص نشده است و قرار نیست با وی دیداری صورت گیرد.
«حزب الله»: هیچ دیداری با رئیس جمهور فرانسه نخواهیم داشت

فروش بک لینک

bluray movie download