حزب‌الله شورای شهر را از آن خود کرد

حزب‌الله شورای شهر را از آن خود کرد

«عبدو سعد» با بیان اینکه حزب الله لبنان در جریان انتخابات شوراهای شهر موفق به کسب اکثریت آراء شده است، گفت: جریان المستقبل در برخی شهرها از جمله بیروت پیروزی شکننده ای به دست آورده است.

حزب‌الله شورای شهر را از آن خود کرد

(image)

«عبدو سعد» با بیان اینکه حزب الله لبنان در جریان انتخابات شوراهای شهر موفق به کسب اکثریت آراء شده است، گفت: جریان المستقبل در برخی شهرها از جمله بیروت پیروزی شکننده ای به دست آورده است.
حزب‌الله شورای شهر را از آن خود کرد

بک لینک رنک 3

پرس نیوز