حراست دانشگاه پیام‌نور شوش اساتید راهنمای پایان نامه دانشجویان را تعیین می‌کند!

حراست دانشگاه پیام‌نور شوش اساتید راهنمای پایان نامه دانشجویان را تعیین می‌کند!

در امری کاملا خنده‌دار، دانشجویان دانشگاه پیام‌نور شوش هیچ حقی در انتخاب استاد راهنما ندارند و مسئول حراست دانشگاه به صورت خودجوش اساتید راهنمای دانشجویان دانشگاه پیام‌نور را مشخص می‌کند.

حراست دانشگاه پیام‌نور شوش اساتید راهنمای پایان نامه دانشجویان را تعیین می‌کند!

(image)

در امری کاملا خنده‌دار، دانشجویان دانشگاه پیام‌نور شوش هیچ حقی در انتخاب استاد راهنما ندارند و مسئول حراست دانشگاه به صورت خودجوش اساتید راهنمای دانشجویان دانشگاه پیام‌نور را مشخص می‌کند.
حراست دانشگاه پیام‌نور شوش اساتید راهنمای پایان نامه دانشجویان را تعیین می‌کند!

خرید بک لینک

تکنولوژی جدید