حذف تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران از مسابقات جهانی

حذف تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران از مسابقات جهانی

تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران در دیدار مقابل انگلیس متحمل شکست شد و از گردونه مسابقات حذف شد.

حذف تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران از مسابقات جهانی

(image)

تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران در دیدار مقابل انگلیس متحمل شکست شد و از گردونه مسابقات حذف شد.
حذف تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران از مسابقات جهانی

صبحانه