حذف اعدام قاچاقچیان موادمخدر هجمه های حقوق بشری را کاهش نمی دهد

حذف اعدام قاچاقچیان موادمخدر هجمه های حقوق بشری را کاهش نمی دهد
معاون اول قوه قضاییه با طرح این سوال که بگوییم چون اعدام جواب نداده، آن را برداریم؟ یا اینکه صرفا به سبب هجمه های حقوق بشری آن را قطع کنیم؟، تاکید کرد: یقین دارم حتی اعدام در بحث مواد مخدر هم کم شود، غربی ها نمی گویند کار خوبی کردید و قطعا هجمه های حقوق بشری به این واسطه کاهش نخواهد یافت.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست هم اندیشی نخبگان حقوقی و شورای عالی سازمان بسیج حقوقدانان با اشاره به موارد و کاستی هایی که می تواند آسیب زا باشد، اظهار کرد: اگر این تلقی ایجاد شود که نظام جمهوری اسلامی کارآمد نیست و نمی تواند مشکلات جامعه را حل کند و پاسخگوی زندگی دنیوی و اخروی باشد، بزرگترین آسیب ایجاد خواهد شد؛ بنابراین نظام باید کارآمدی خود را حفظ کند. محسنی اژه ای با بیان اینکه وجود یک دستگاه قضایی مستقل، مقتدر، صحیح العمل و کارآمد برای بقای نظام و تداوم ارزش های نظام و جلوگیری از اعوجاجات، فوق العاده می تواند مؤثر باشد، اظهار کرد: آیا همه این ویژگی ها در قوه قضاییه هست؟ به طور حتم در برخی از بخش ها اشکالاتی وجود دارد اما مهم آن است که چگونگی جبران کسری ها و ارتقای …

حذف اعدام قاچاقچیان موادمخدر هجمه های حقوق بشری را کاهش نمی دهد

معاون اول قوه قضاییه با طرح این سوال که بگوییم چون اعدام جواب نداده، آن را برداریم؟ یا اینکه صرفا به سبب هجمه های حقوق بشری آن را قطع کنیم؟، تاکید کرد: یقین دارم حتی اعدام در بحث مواد مخدر هم کم شود، غربی ها نمی گویند کار خوبی کردید و قطعا هجمه های حقوق بشری به این واسطه کاهش نخواهد یافت.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست هم اندیشی نخبگان حقوقی و شورای عالی سازمان بسیج حقوقدانان با اشاره به موارد و کاستی هایی که می تواند آسیب زا باشد، اظهار کرد: اگر این تلقی ایجاد شود که نظام جمهوری اسلامی کارآمد نیست و نمی تواند مشکلات جامعه را حل کند و پاسخگوی زندگی دنیوی و اخروی باشد، بزرگترین آسیب ایجاد خواهد شد؛ بنابراین نظام باید کارآمدی خود را حفظ کند. محسنی اژه ای با بیان اینکه وجود یک دستگاه قضایی مستقل، مقتدر، صحیح العمل و کارآمد برای بقای نظام و تداوم ارزش های نظام و جلوگیری از اعوجاجات، فوق العاده می تواند مؤثر باشد، اظهار کرد: آیا همه این ویژگی ها در قوه قضاییه هست؟ به طور حتم در برخی از بخش ها اشکالاتی وجود دارد اما مهم آن است که چگونگی جبران کسری ها و ارتقای …
حذف اعدام قاچاقچیان موادمخدر هجمه های حقوق بشری را کاهش نمی دهد