حداقل و حداکثر شهریه مدارس غیردولتی تهران اعلام شد/ تعیین شهریه مصوب برای فعالیت فوق برنامه

حداقل و حداکثر شهریه مدارس غیردولتی تهران اعلام شد/ تعیین شهریه مصوب برای فعالیت فوق برنامه

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش کمترین و بیشترین میزان شهریه مدارس غیردولتی در شهرتهران را اعلام کرد و از تشدید برخورد با مدارس متخلف خبر داد.

حداقل و حداکثر شهریه مدارس غیردولتی تهران اعلام شد/ تعیین شهریه مصوب برای فعالیت فوق برنامه

(image)

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش کمترین و بیشترین میزان شهریه مدارس غیردولتی در شهرتهران را اعلام کرد و از تشدید برخورد با مدارس متخلف خبر داد.
حداقل و حداکثر شهریه مدارس غیردولتی تهران اعلام شد/ تعیین شهریه مصوب برای فعالیت فوق برنامه

آهنگ جدید