حاشیه‌های یک جشن در دانشگاه امام خمینی(ره) قزوین+فیلم

حاشیه‌های یک جشن در دانشگاه امام خمینی(ره) قزوین+فیلم

اجرای موسیقی تند و زننده، خاموش شدن چراغ‌های سالن شرایط را برای اجرای حرکات موزون برخی افراد در این جشن مهیا کرد.

حاشیه‌های یک جشن در دانشگاه امام خمینی(ره) قزوین+فیلم

(image)

اجرای موسیقی تند و زننده، خاموش شدن چراغ‌های سالن شرایط را برای اجرای حرکات موزون برخی افراد در این جشن مهیا کرد.
حاشیه‌های یک جشن در دانشگاه امام خمینی(ره) قزوین+فیلم

فروش بک لینک

موزیک سرا