جیووا به صورت رسمی اسپانسر تیم ملی ایران شد

جیووا به صورت رسمی اسپانسر تیم ملی ایران شد

 یک برند ایتالیایی به مدت سه سال اسپانسر پوشاک تیم ملی فوتبال ایران شد.

جیووا به صورت رسمی اسپانسر تیم ملی ایران شد

(image)

 یک برند ایتالیایی به مدت سه سال اسپانسر پوشاک تیم ملی فوتبال ایران شد.
جیووا به صورت رسمی اسپانسر تیم ملی ایران شد

فانتزی

پامنا موبایل لپ تاپ