جودوکاران المپیکی راهی آنتالیا شدند

جودوکاران المپیکی راهی آنتالیا شدند

فدراسیون جودو نفراتی که موفق به کسب سهمیه المپیک شده بودند را برای حضور در یک اردوی مشترک به ترکیه اعزام کرد.

جودوکاران المپیکی راهی آنتالیا شدند

(image)

فدراسیون جودو نفراتی که موفق به کسب سهمیه المپیک شده بودند را برای حضور در یک اردوی مشترک به ترکیه اعزام کرد.
جودوکاران المپیکی راهی آنتالیا شدند

میهن دانلود