جوانان فاصله بعثت تا ظهور امام عصر(عج) را به نفع چشم‌انداز تمدن اسلامی پر کنند

جوانان فاصله بعثت تا ظهور امام عصر(عج) را به نفع چشم‌انداز تمدن اسلامی پر کنند

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه قوچان با اشاره به اینکه بعثت برای نجات انسان‌ها از جهالت به وقوع پیوست، گفت: جوانان باید فاصله بعثت تا ظهور امام عصر(عج) را به نفع چشم‌انداز تمدن اسلامی پُر کنند.

جوانان فاصله بعثت تا ظهور امام عصر(عج) را به نفع چشم‌انداز تمدن اسلامی پر کنند

(image)

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه قوچان با اشاره به اینکه بعثت برای نجات انسان‌ها از جهالت به وقوع پیوست، گفت: جوانان باید فاصله بعثت تا ظهور امام عصر(عج) را به نفع چشم‌انداز تمدن اسلامی پُر کنند.
جوانان فاصله بعثت تا ظهور امام عصر(عج) را به نفع چشم‌انداز تمدن اسلامی پر کنند

بک لینک رنک 3

تلگرام