جهان‌بخش در ترکیب اصلی آلکمار قرار گرفت

جهان‌بخش در ترکیب اصلی آلکمار قرار گرفت

مهاجم ایرانی آلکمار جزء ۱۱ بازیکن این تیم است که از ابتدا مقابل ویودینا صربستان بازی می‌کند.

جهان‌بخش در ترکیب اصلی آلکمار قرار گرفت

(image)

مهاجم ایرانی آلکمار جزء ۱۱ بازیکن این تیم است که از ابتدا مقابل ویودینا صربستان بازی می‌کند.
جهان‌بخش در ترکیب اصلی آلکمار قرار گرفت

اخبار دنیای دیجیتال