جنگنده‌های اسرائیل از ترس سلاح‌های حزب الله مدام در سوریه گشت‌زنی می‌کنند

جنگنده‌های اسرائیل از ترس سلاح‌های حزب الله مدام در سوریه گشت‌زنی می‌کنند

نشریه انگلیسی از پروازهای مستمر شناسایی نیروی هوایی رژیم اسرائیل در سوریه جهت رصد انتقال سلاح‌های ساخت ایران به مقصد نیروهای مقاومت حزب‌الله لبنان خبر داد.

جنگنده‌های اسرائیل از ترس سلاح‌های حزب الله مدام در سوریه گشت‌زنی می‌کنند

(image)

نشریه انگلیسی از پروازهای مستمر شناسایی نیروی هوایی رژیم اسرائیل در سوریه جهت رصد انتقال سلاح‌های ساخت ایران به مقصد نیروهای مقاومت حزب‌الله لبنان خبر داد.
جنگنده‌های اسرائیل از ترس سلاح‌های حزب الله مدام در سوریه گشت‌زنی می‌کنند

آپدیت نود 32 ورژن 5