جنتی: عربستان از تیم مذاکره کننده انگشت‌نگاری کرد

جنتی: عربستان از تیم مذاکره کننده انگشت‌نگاری کرد

وزیر ارشاد گفت: عربستان سعودی از ابتدای ورود تیم مذاکره کننده ایرانی آنان را با بی‌اعتنایی تحقیر کردند و حتی از آنها انگشت‌نگاری شد.

جنتی: عربستان از تیم مذاکره کننده انگشت‌نگاری کرد

(image)

وزیر ارشاد گفت: عربستان سعودی از ابتدای ورود تیم مذاکره کننده ایرانی آنان را با بی‌اعتنایی تحقیر کردند و حتی از آنها انگشت‌نگاری شد.
جنتی: عربستان از تیم مذاکره کننده انگشت‌نگاری کرد

بک لینک رنک 7

بازی