جلسه پرسش و پاسخ پیرامون جنگ سوریه در دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار شد

مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: برای نخستین بار جلسه پرسش و پاسخ پیرامون جنگ سوریه با حضور شیخ رباط، فرمانده هشت سال دفاع مقدس، استاد دانشگاه و معاون پژوهشگاه معارف دفاع مقدس در دانشگاه برگزار شد.