جلسه هماهنگی سفر دولت به استان آذربایجان غربی به ریاست روحانی برگزار شد

جلسه هماهنگی سفر دولت به استان آذربایجان غربی به ریاست روحانی برگزار شد

رئیس‌جمهور عصر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی سفر دولت به استان آذربایجان غربی تصریح کرد: با همدلی، هماهنگی و استفاده از همه امکانات و توانمندی‌ها، باید بر تلاش‌ها و فعالیت‌ها برای تحقق سریع اقتصاد مقاومتی و رسیدن به توسعه پایدار و متوازن در کشور، شتاب داد.

جلسه هماهنگی سفر دولت به استان آذربایجان غربی به ریاست روحانی برگزار شد

(image)

رئیس‌جمهور عصر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی سفر دولت به استان آذربایجان غربی تصریح کرد: با همدلی، هماهنگی و استفاده از همه امکانات و توانمندی‌ها، باید بر تلاش‌ها و فعالیت‌ها برای تحقق سریع اقتصاد مقاومتی و رسیدن به توسعه پایدار و متوازن در کشور، شتاب داد.
جلسه هماهنگی سفر دولت به استان آذربایجان غربی به ریاست روحانی برگزار شد