جلسه اضطراری شورای امنیت برای بررسی آزمایش موشکی کره شمالی

جلسه اضطراری شورای امنیت برای بررسی آزمایش موشکی کره شمالی

شورای امنیت سازمان با غیرقابل قبول خواندن پرتاب موشکی اخیر کره‌شمالی، چهارشنبه تشکیل جلسه خواهد داد.

جلسه اضطراری شورای امنیت برای بررسی آزمایش موشکی کره شمالی

(image)

شورای امنیت سازمان با غیرقابل قبول خواندن پرتاب موشکی اخیر کره‌شمالی، چهارشنبه تشکیل جلسه خواهد داد.
جلسه اضطراری شورای امنیت برای بررسی آزمایش موشکی کره شمالی

خبرگزاری اصفحان