جزئیات عقب‌نشینی آل سعود از شروطش در قبال اسد و سوریه

جزئیات عقب‌نشینی آل سعود از شروطش در قبال اسد و سوریه
پایگاه خبری العهد به نقل از منابع معارضان سوریه بندهای توافق وزیر خارجه سعودی با اعضای هیأت عالی مذاکره کننده مخالفان سوریه درباره راه حل بحران سوریه را فاش کرد.

جزئیات عقب‌نشینی آل سعود از شروطش در قبال اسد و سوریه

پایگاه خبری العهد به نقل از منابع معارضان سوریه بندهای توافق وزیر خارجه سعودی با اعضای هیأت عالی مذاکره کننده مخالفان سوریه درباره راه حل بحران سوریه را فاش کرد.
جزئیات عقب‌نشینی آل سعود از شروطش در قبال اسد و سوریه