جزئیات رایزنی‌ احمد‌توکلی با دولتی‌ها بر سر قراردادهای جدید نفتی/ IPC نیروهای ما را یا بیکار می‌کند یا بیکاره

جزئیات رایزنی‌ احمد‌توکلی با دولتی‌ها بر سر قراردادهای جدید نفتی/ IPC نیروهای ما را یا بیکار می‌کند یا بیکاره

نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید براینکه منتقدین به این نتیجه رسیدند IPC نمی‌تواند الگوی قراردادهای نفتی ایران باشد، گفت:‌ با این وجود اگر اصلاحاتی که در مسیر آن قرار داریم تکمیل شود می‌توان از این الگو برای مخازن پرریسک استفاده کرد.

جزئیات رایزنی‌ احمد‌توکلی با دولتی‌ها بر سر قراردادهای جدید نفتی/ IPC نیروهای ما را یا بیکار می‌کند یا بیکاره

(image)

نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید براینکه منتقدین به این نتیجه رسیدند IPC نمی‌تواند الگوی قراردادهای نفتی ایران باشد، گفت:‌ با این وجود اگر اصلاحاتی که در مسیر آن قرار داریم تکمیل شود می‌توان از این الگو برای مخازن پرریسک استفاده کرد.
جزئیات رایزنی‌ احمد‌توکلی با دولتی‌ها بر سر قراردادهای جدید نفتی/ IPC نیروهای ما را یا بیکار می‌کند یا بیکاره

خرید بک لینک

خرم خبر