جزئیات جلسه رسیدگی به واژگونی اتوبوس حامل سربازان/ تسلیت وزیر راه پس از ۴ روز!

جزئیات جلسه رسیدگی به واژگونی اتوبوس حامل سربازان/ تسلیت وزیر راه پس از ۴ روز!

در جلسه ویژه کمیسون ایمنی راه‌ها به ریاست وزیر راه و شهرسازی جزئیات جمع‌بندی ۹ گانه حادثه واژگونی اتوبوس حامل سربازان در محور سیرجان- نی‌ریز اعلام شد. در این جلسه آخوندی پس از چهار روز به بازماندگان این سانحه تسلیت گفت.

جزئیات جلسه رسیدگی به واژگونی اتوبوس حامل سربازان/ تسلیت وزیر راه پس از ۴ روز!

(image)

در جلسه ویژه کمیسون ایمنی راه‌ها به ریاست وزیر راه و شهرسازی جزئیات جمع‌بندی ۹ گانه حادثه واژگونی اتوبوس حامل سربازان در محور سیرجان- نی‌ریز اعلام شد. در این جلسه آخوندی پس از چهار روز به بازماندگان این سانحه تسلیت گفت.
جزئیات جلسه رسیدگی به واژگونی اتوبوس حامل سربازان/ تسلیت وزیر راه پس از ۴ روز!

کانون نماز