جزئیات آزمون دکتری تخصصی پزشکی اعلام شد

جزئیات آزمون دکتری تخصصی پزشکی اعلام شد

ثبت نام آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت سال تحصیلی ۹۶-۹۵ از اوایل اردیبهشت آغاز می شود.

جزئیات آزمون دکتری تخصصی پزشکی اعلام شد

(image)

ثبت نام آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت سال تحصیلی ۹۶-۹۵ از اوایل اردیبهشت آغاز می شود.
جزئیات آزمون دکتری تخصصی پزشکی اعلام شد

فروش بک لینک

پرس نیوز