جدیدترین گزافه‌گویی نخست وزیر رژیم صهیونیستی

جدیدترین گزافه‌گویی نخست وزیر رژیم صهیونیستی

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که قدس برای ماست و برای اسرائیل خواهد بود و ما تا ابد در این منطقه خواهیم ماند.

جدیدترین گزافه‌گویی نخست وزیر رژیم صهیونیستی

(image)

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که قدس برای ماست و برای اسرائیل خواهد بود و ما تا ابد در این منطقه خواهیم ماند.
جدیدترین گزافه‌گویی نخست وزیر رژیم صهیونیستی

دانلود موزیک