جدایی جشنواره ملی و بین‌المللی فیلم فجر درست بود/ میرکریمی هیچوقت پیر نمی‌شود

جدایی جشنواره ملی و بین‌المللی فیلم فجر درست بود/ میرکریمی هیچوقت پیر نمی‌شود

رئیس سازمان سینمایی از رضا میرکریمی به عنوان فیلمسازی یاد کرد که به دلیل داشتن ایده های نو و جذاب، هیچ وقت پیر نمی شود.

جدایی جشنواره ملی و بین‌المللی فیلم فجر درست بود/ میرکریمی هیچوقت پیر نمی‌شود

(image)

رئیس سازمان سینمایی از رضا میرکریمی به عنوان فیلمسازی یاد کرد که به دلیل داشتن ایده های نو و جذاب، هیچ وقت پیر نمی شود.
جدایی جشنواره ملی و بین‌المللی فیلم فجر درست بود/ میرکریمی هیچوقت پیر نمی‌شود

خرید بک لینک