جان کری: اروپایی‌ها نمی‌خواهند با ایران تجارت کنند؛ تحریم بهانه است

جان کری: اروپایی‌ها نمی‌خواهند با ایران تجارت کنند؛ تحریم بهانه است

وزیر خارجه آمریکا که در لندن به سر می‌برد، مدعی شد که تاجران از تحریم‌های آمریکا به عنوان بهانه‌ای برای کار نکردن با ایران استفاده می‌کنند.

جان کری: اروپایی‌ها نمی‌خواهند با ایران تجارت کنند؛ تحریم بهانه است

(image)

وزیر خارجه آمریکا که در لندن به سر می‌برد، مدعی شد که تاجران از تحریم‌های آمریکا به عنوان بهانه‌ای برای کار نکردن با ایران استفاده می‌کنند.
جان کری: اروپایی‌ها نمی‌خواهند با ایران تجارت کنند؛ تحریم بهانه است

خرید بک لینک

موسیقی