جامعه دانشگاهی حق دارد بداند چرا نظریه ها و برنامه های اندیشکده های امریکایی موبه مو در ایران اجرا می شود

جامعه دانشگاهی حق دارد بداند چرا نظریه ها و برنامه های اندیشکده های امریکایی موبه مو در ایران اجرا می شود
مجید درویشی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های استان تهران با بیان اینکه دشمن و عوامل کدخدا پذیر داخلی عزم خود را برای مقابله با انقلاب جزم کرده اند افزود: جامعه نخبگان کشور باید با هوشیاری و بصیرت و آگاهی وبا حضور انقلابی در صحنه از رهبری عزیز و دستاوردهای انقلاب دفاع کنند.

جامعه دانشگاهی حق دارد بداند چرا نظریه ها و برنامه های اندیشکده های امریکایی موبه مو در ایران اجرا می شود

مجید درویشی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های استان تهران با بیان اینکه دشمن و عوامل کدخدا پذیر داخلی عزم خود را برای مقابله با انقلاب جزم کرده اند افزود: جامعه نخبگان کشور باید با هوشیاری و بصیرت و آگاهی وبا حضور انقلابی در صحنه از رهبری عزیز و دستاوردهای انقلاب دفاع کنند.
جامعه دانشگاهی حق دارد بداند چرا نظریه ها و برنامه های اندیشکده های امریکایی موبه مو در ایران اجرا می شود

خرید vpn گوشی سیمبین

لردگان