جالب ترین جمله دادکان برای بازگشت به فوتبال

محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال بعد از رئیس جمهور دولت اصلاحات از رئیس جمهور دولت یازدهم یاد کرد و حمایت او را دلیل حضورش در انتخابات پیش روی فدراسیون فوتبال دانست.